• Tóc đẹp
  • Cách trang trí tóc đẹp thành một đóa hoa hồng

Cách trang trí tóc đẹp thành một đóa hoa hồng

Với một vài chi tiết trang trí cho tóc tuy nhỏ nhưng lại mang cho bạn một vẻ đẹp lãng mạng và sang trọng. Cách trang trí tóc thành một đoá hoa hồng là công thức khá tuyệt với dành cho các bạn nữ.

Đóa hoa hổng vải trang nhã mang đến cho người ta cảm giác mùa xuân ấm áp!

Chuẩn bị

Kẹp hoa hồng, kẹp tăm, keo xịt tóc.

Bước2

Xoắn dẩn dẩn cho tóc bện sát lại với nhau, hướng vế giữa đẩu, rổi dùng kẹp tăm kẹp lại.

Bước 3

Tóc bên phải cũng làm với cách tương tự, đến giữa đẩu, ráp hai phán này lại với nhau thành hình bán nguyệt, kẹp bằng kẹptăm.

Bước 3

Tóc bên phải cũng làm với cách tương tự, đến giữa đẩu, ráp hai phán này lại với nhau thành hình bán nguyệt, kẹp bằng kẹptăm.

Bước4

Xịt keo lên vòng bán nguyệt vừa làmđểgiữnếp tóc.

Bước 5

Cài kẹp hoa hổng lên hình bán nguyệt, kiểu tóc mới lạ đã hoàn thành.

Chia tóc mái và tóc phía sau ra làm hai phẩn riêng biệt. Lấy một ít tóc mái dài bên tai trái, tách ra làm hai, rồi xoắn lại như bện dây thừng.