• Chia sẻ
  • Đăng ký doanh nghiệp tư nhân có cần nộp Điều lệ công ty?

Đăng ký doanh nghiệp tư nhân có cần nộp Điều lệ công ty?

Điều lệ công ty do mỗi doanh nghiệp tư soạn thảo ra, trong đó có những quy định cụ thể về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp đó. Vậy thì trong hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp tư nhân, văn bản này có cần phải đưa vào?

 

Quy định về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp ở nước ta đã được đổi mới qua từng năm và được ban hành rất phổ biến. Trong đó có đưa ra những quy định rất cụ thể liên quan đến nghĩa vụ này của những chủ doanh nghiệp. Tại đây có cả hướng dẫn và đưa ra những yêu cầu cần có trong một bộ hồ sơ mà khi đăng ký doanh nghiệp cần đáp ứng.

Điều lệ công ty là do các thành viên và chủ doanh nghiệp cùng soạn thảo, sau khi đã thống nhất ý kiến thì sẽ được ra một bản chính thức và đưa nó vào áp dụng. Trong một số điều khoản quy định về chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp, Điều lệ công ty là một trong những loại giấy tờ mà các doanh nghiệp cần phải đưa vào và nộp cho Cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp tư nhân là do cá nhân làm chủ, không mang tính tổ chức, và mọi quy định hay điều hành đều do chủ doanh nghiệp này có quyền quyết định. Vì lý do này mà ở loại hình doanh nghiệp này, sẽ không đưa ra Điều lệ công ty, thế nên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ không cần đến nó khi làm việc với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hiện giờ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, hồ sơ để thành lập doanh nghiệp chỉ ba gồm một số thứ sau đây:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp;

- Bản sao các loại giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh ngiệp tư nhân;

Từ những thông tin trên, với ai đang chuẩn bị mở công ty tư nhân và đang phân vân đề Điều lệ công ty, qua đây đã có thể hiểu và biết được nó có cần thiết hay không. Ngoài ra thì đến biết thêm một số thông tin liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp, bạn cần nên tham khảo nhiều thêm, như vậy sẽ rất có ích cho mình.