• Chia sẻ
  • Định khoản chi phí thành lập doanh nghiệp

Định khoản chi phí thành lập doanh nghiệp

Câu hỏi: Định khoản chi phí thành lập doanh nghiệp là gì và cụ thể được quy định như thế nào? Tôi không nắm rõ được các quy định về nội dung này, xin công ty Kế Toán Sài Gòn có thể tư vấn thêm. (Ngọc – Biên Hoà)

 

Trả lời: Chào bạn Ngọc, hiện định khoản chi phí thành lập doanh nghiệp được quy định theo một số nội dung cụ thể như sau:

Chi phí trả trước về thuê dịch vụ cung cấp cho hoạt động kinh doan của một năm tài chính hoặc trong chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Trong khi đó, chi phí mua các loại bảo hiểm sẽ được mua và trả một lần trong năm. Công cụ thuộc tài sản sử dụng lưu động được dùng một lần với giá trị thời gian một năm. Chi phí mua các tài liệu về công nghệ, kỹ thuật sẽ được tính theo cách

Theo điều lệ mới nhất thì chỉ hạch toán những khoản chi phí trả trước ngắn hạn phát sinh có giá trị liên quan đến kết quả hoạt động nhiều kỳ trong một năm tài chính. Khi đó, từng doanh nghiệp phải xác định và quy định chặt chẽ nội dung các khoản chi phí hạch toán vào tài khoản. Hơn nữa, hiện nay, việc phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn vào chi phí sản xuất, kinh doanh từng kỳ hoạch toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí thế nào để lựa chọn phương pháp cũng như tiêu thức phù hợp với kế hoạch, chiến lược chặt chẽ hơn.

Do đó, kế toán của từng doanh nghiệp cần phải theo sát từng khoản chi phí trả trước ngắn hạn nào đã phát sinh, đã phân bổ vào chi phí cho việc sản xuất, kinh doanh của từng kỳ hoạch toán và số còn lại chưa tính vào chi phí của doanh nghiệp.

Hiện định khoản chi phí thành lập doanh nghiệp này cũng đã được nêu rõ trong điều lệ mới nhất của Luật doanh nghiệp, bạn cần phải nắm bắt kịp thời. Nếu vẫn chưa định hướng tốt nhằm thực hiện đúng quy định, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời với thông tin cụ thể, chính xác hơn.