• Chia sẻ
  • Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân

Khi các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thường thua lỗ hay các cá nhân không muốn tiếp tục hoạt động doanh nghiệp nữa thì việc tuyên bố giải thể như vậy sẽ có thể xảy ra.

Doanh nghiệp tư nhân được xem là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân cho nên khi có rủi ro người đại diện pháp luật của doanh nghiệp tư nhân sẽ chịu mọi trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình, khi thành lập doanh nghiệp tư nhân sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế và không phải thông qua kế hoạc với nhiều người tuy nhiên việc thành lập doanh nghiệp tư nhân như vậy chỉ thích hợp với những ai có ý tưởng kinh doanh nhiều, và có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm thì mới có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân được.

Cho nên với những cá nhân không đủ kinh nghiệm lãnh đạo doanh nghiệp nữa thì việc giải thể là điều sẽ xảy ra,cho nên để có thể giải thể doanh nghiệp 1 cách nhanh chóng chúng ta cũng cần tuân thủ những hồ sơ cần chuẩn bị sau thì mới có thể giải thể doanh nghiệp được. Khi giải thể doanh nghiệp tư nhân chúng ta phải ghi được lý do giải thể, tên doanh nghiệp và trụ sở, thời hạn và các thủ tục hợp đồng và các khoản nợ, đồng thời phải có thêm chữ kí người đại diện pháp luật nữa.

Bên cạnh đó phải thông báo với cá cơ quan chức năng, cơ quan thuế và thanh toán mọi khoản nợ nần như nợ lương nhân viên, nợ thuế, trợ cấp thôi việc bảo hiểm xã hội…và người đại diện pháp luật doanh nghiệp tư nhân giải thể phải đăng bố cáo liên tiếp 3 lần về vấn đề giải thể của doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp sẽ không giống như hồ sơ thành lập doanh nghiệp do vậy khi các cá nhân có quyết định giải thể doanh nghiệp chúng ta cũng nên tìm hiểu và thực hiện cho đúng quy định, để có thể giải thể doanh nghiệp 1 cách nhanh nhất các doanh nghiệp thường thông qua các dịch vụ thành lập doanh nghiệp để họ có thể thay mặt thực hiện các hồ sơ 1 cách nhanh nhất.