• Chia sẻ
  • Những buổi huấn luyện an toàn cho người dân vùng biển

Những buổi huấn luyện an toàn cho người dân vùng biển

Đất nước chúng ta với ranh giới vùng biển là chiếm phần đông diện tích với 2360km mét vuông. Nên đây chính là những thuận lợi đồng thời cũng chính là những khó khăn mà vùng biển phải chịu.

Với những người dân với kiến thức thì bó hẹp, lại thêm thiếu thông tin. Cho nên những thế lực phản động luôn xem đay là đối tượng tích hợp nhất. Để lôi kéo dụ dỗ họ về phía họ, bằng cách cho họ những lợi nhuận cao hơn rất nhiều lần so với đi biển.

Nên rất nhiều người dễ bị sa ngã vào tay chúng và tha hồ cho chúng điều khiển làm ảnh hưởng đến người dân trong một nước. Nhiều vụ phát hiện đều bắt nguồn từ nguồn thủy sản vùng biển. Với những người dân thì họ đánh bắt theo kiểu truyền thống là bắt những con cá lớn cho. Nên nguồn thủy sản bắt được không nhiều, lại thêm các to ngày càng khan hiếm. Cho nên họ đã thiết kế cho ngươi dân đánh cá bằng các thiết bị điện, nhằm làm tê liệt cá. Bạn có thể bắt được mọi loại các từ cá lớn đến cả bé...

Đôi khi chính những nguồn điện hay các thiết bị đó đã lấy đi sinh mạng của nhiều ngươi dân do điện giật và các sự cố khác. Vì họ chỉ sử dụng mà không được tuyên truyền hướng dẫn hay các cảnh báo cho họ biết cụ thể. Nên cũng và dịp thực tập chúng tôi có dịp ghé vào một làn chài nghiên cứu tìm hiểu mọi thức. Chúng tôi phải bỏ công đi mấy chục cây số mới có mạng. Để tải về những nguy hiểm và các hình ảnh minh họa cho mọ người biết về tác hại của chúng.

Đồng thời mở một lớp huấn luyện an toàn cho người dân cùng tham gia. Nhằm truyền đạt những ý đồ xấu những cách đánh bắt trái phép. Những kiến thức mà người dân cần đạt được, để chuẩn bị khi ra khơi. Trước khi ra khơi phải dặn họ xem, kiểm tra các thuyền trước khi đi đánh bắt. Các dụng cụ như phao an toàn, các thiết bị liên lạc với đất liền khi gặp sự cố. Đó là những điều bổ ích cho họ, mà trong buổi huấn luyện chúng tôi cần truyền đạt cho họ biết