• Chia sẻ
  • Quy trinh tổng thể của dịch vụ seo website

Quy trinh tổng thể của dịch vụ seo website

Các công ty nhận seo website có một quy trình tổng thể để mang lại hiệu quả cho công việc và uy tin cũng như chất lượng đối với người kí hợp đồng với công ty.

Quy trinh tổng thể của dịch vụ seo website

Sau khi khách hàng gửi yêu cầu thì công ty tiếp nhận và phân tích về yêu cầu cũng như giá cả của công việc để có thể thỏa mãn cả hai bên và có thể hoàn thành công việc hiệu quả. Khi đã phân tích xong về yêu câu hai bên bắt đầu kí hợp đồng làm việc để bảo đảm quyền lợi cho cả công  ty và bên khách hàng.

Khi xong các bước trên thì bắt đầu seo website. Thực hiện seo audit đầu tiên, đánh giá và xem xét một cách cặn kẽ và cụ thể trang web của bạn, sau đó so sánh chỉ tiêu của máy chủ tìm kiếm và đưa ra các chỉ tiêu chưa đạt và đưa ra chiến lược kế hoạch thực hiện tổng thể cho thời gian đầu và xuyên suốt trong quá trình. Khi đã làm xong đánh giá thì bắt đầu vào seo cơ bản, sữa lại các đường link cho thân thiện và dễ tìm kiếm, chỉnh sữa mục đề của bài viết,chỉnh sữa sơ bộ nội dung cũng như ảnh trên trang web giúp máy chủ nhận dạng được hết nội dung và ảnh, làm cho tốc độ truy cập trang web của bạn được cải thiện bằng cách nén ảnh và làm kích thước của trang phù hợp lại để có thể có vị trí cao tronh kết quả tìm kiếm, cho trang web của bạn lên máy chủ tìm kiếm, chỉnh sữa qua một lượt về seo cơ bản cho trang web của bạn. Tiếp là seo từ khóa, từ khóa là một vấn đề rất quan trọng trong dịch vụ seo website giúp máy chủ nhận dạng và có thể đưa vị trí trang web lên cao.

Thực hiện các bước seo website xong thì bắt đầu lập bảng thống kê về vị trí trang web trên kết quả tìm kiếm và số lượng truy cập định kì, báo cáo kết quả cho khách hàng .

Cuối cùng là chốt lại hợp đồng và thỏa thuận của hai bên, gia hạn thêm hợp đồng về thời gian, thay đổi chỉnh sữa hợp đồng nếu cần.