• Chia sẻ
  • Rủi ro trong thành lập doanh nghiệp tư nhân

Rủi ro trong thành lập doanh nghiệp tư nhân

Cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế thì kéo theo đó quá trình thành lập doanh nghiệp của các cá nhân/tổ chức cũng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn luôn tồn tại những tiêu cực trong quá trình thành lập nhất là doanh nghiệp tư nhân.

 

Được tồn tại bằng nguồn tài sản của chủ doanh nghiệp và có thể hiểu rằng việc quyết định thành lập doanh nghiệp sẽ chi phối đến nhiều yếu tố khác của quá trình kinh doanh khi dựa vào nguồn vốn của chủ doanh nghiệp. Thêm vào đó, một thực tế dễ thấy đó chính là ngày nay, người ta áp dụng hình thức doanh nghiệp tư nhân trong đầu tư kinh doanh khá phổ biến.

Sự rủi ro luôn tiềm ẩn trong suốt quá trình hình thành của doanh nghiệp. Cả quá trình vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Do đó, môi doanh nghiệp tư nhân khi có quyết định muốn đăng kí kinh doanh cần hoạch định sẵn những phương án giảm thiểu rủi ro.

Với tình hình của nền kinh tế Việt Nam hiện nay dường như các doanh nghiệp tư nhân đang chờ những “làn gió mới” thông qua nhiều chính sách và quy định về luật kinh doanh. Mong chờ vào các chính sách hỗ trợ, khuyến khích từ Nhà nước trong phát triển và mở rộng các doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân, trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp về dệt may đang có những chuyển biến trong cơ cấu tổ chức, vận hành để đáp ứng được nhu cầu của các đối tác nước ngoài đồng thời giảm thiểu được gánh nặng cho xã hội. Việc hoạch địch chính sách và mang một làn gió mới đến với doanh nghiệp chính là điều mà các doanh nghiệp đang trông chờ ở Nhà nước.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân gặp rủi ro là điều tất yếu và điều mà các cá nhân/tổ chức cần phải quan tâm đó chính là xây dựng những phương án khắc phục rủi ro. Và đó chính là cách giúp doanh nghiệp có thể tồn tại được. Dự trù về lên phương án dự phòng chính là cách đảm bảo cho doanh nghiệp vượt qua được các cú sốc của nền kinh tế thị trường.