• Chia sẻ
  • So sánh giữa trung tâm kiểm định và công ty kiểm định

So sánh giữa trung tâm kiểm định và công ty kiểm định

Công ty và trung tâm kiểm định vẫn đang tồn tại song song bên ngoài thị trường. Người ta thường đưa ra những ý kiến để so sánh các đơn vị này với nhau, qua đó nhìn thấy được những ưu điểm và mặt hạn chế trong đó.

 

Hiện nay mọi người thường phân biệt giữa trung tâm kiểm định và công ty kiểm định trong lĩnh vực kiểm tra máy móc thiết bị. Vậy có những điểm khác nhau và giống nhau nào của hai hình thức kiểm định trên.

Đầu tiên là điểm giống nhau giữa trung tâm kiểm định và công ty kiểm định. Cả hai cơ quan này đều có chức năng thực hiện việc kiểm định các máy móc thiết bị trong công nghiệp và phải được cấp phép chứng nhận thì mới được sử dụng dịch vụ kiểm định. Quá trình kiểm định của hai cơ quan này là như nhau, các trang thiết bị thực hiện việc kiểm định phải đầy đủ và được công nhận là an toàn và chính xác khi sử dụng. Hai cơ sở này thực hiện việc kiểm định khi có nhu cầu từ các công ty có máy móc thiết bị cần được kiểm định hay yêu cầu kiểm tra từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Cả hai cơ sở này đều phải thực hiện quy định của nhà nước về bảo đảm an toàn khi thực hiện kiểm định cũng như bảo đảm an toàn vệ sinh công nghiệp khi làm việc.

Còn về điểm khác nhau. Trung tâm kiểm định được thành lập và quản lý bởi nhà nước còn công ty kiểm định là do các công ty ngoài nhà nước thực hiện. Thông thường, trung tâm kiểm định sẽ có quy mô lớn hơn và đầy đủ trang thiết bị hơn so với công ty kiểm định. Nhưng công ty kiểm định lại có số lượng lớn hơn và phân bố đều hơn so với các trung tâm kiểm định. Các trung tâm kiểm định thường được sử dụng bởi các cơ quan chức năng khi kiểm tra các công ty xí nghiệp có nghi ngờ về việc vi phạm an toàn trong công nghiệp. Công ty kiểm định lại được các xí nghiệp sản xuất để kiểm tra tình trạng thiết bị của họ. Về mức lương và trợ cấp xã hội. Công ty kiểm định trả lương và thưởng tùy theo cam kết giữa hai bên khi làm hợp đồng. Còn đối với trung tâm kiểm định thì lương được biên chế theo quy định nhà nước.