• Chăm sóc da
  • Thêm chất dinh dưỡng cho da bằng những mẹo hay

Thêm chất dinh dưỡng cho da bằng những mẹo hay

Phải duy trì cung cấp chất dinh dưỡng cho làn da Nếu không làn da sẽ trở nên khô ráp Bước cuối cùng của trình tự bảo dưỡng cơ bản chính là dưỡng da, dùng sữa hoặc kem cung cấp lượng dầu và thành phần dinh dưỡng cho da...

... Lượng dầu là màng bảo vệ bảo trì lượng nước không thoát mất, thành phần dinh dưỡng sẽ gia tăng năng lực bổ sung cho da. Nhưng, do tính chất và độ tuổi da mỗi người khác nhau, vì thế lựa chọn sản phẩm bảo dưỡng và phưdng thức bảo dưỡng cũng khác nhau.

Cho nên, trước khi bảo dưỡng ngoài việc nhận biết làn da của mình ra, còn phải biết được công dụng điểu trị cơ bản của sản phẩm bảo dưỡng. Như vậy mới biết được lựa chọn sản phẩm bảo dưỡng như thế nào. Còn có một quan niệm mà các mĩ nhân phải biết: bảo dưỡng tuyệt đối không phải là càng dùng nhiều sản phẩm càng tốt, cũng không phải là sản phẩm bảo dưỡng càng đắc càng tốt. Mà vấn đề là phải lựa chọn sản phẩm bảo dưỡng đúng và thích hợp mới là điều quan trọng nhất.

Trong phần làm sạch này, các mĩ nhân đã cơ bản biết được khái quát tính chất da mặt của mình. Trong phần bảo dưỡng hàng ngày đã làm một cuộc trắc nghiêm về da, nên bạn đã có những khái niệm cơ bản đối với làn da của mình. Bây giờ, trong phần này, chúng tôi muốn giúp bạn hiểu rõ về độ tuổi của làn da, và tìm ra phương thức bảo dưỡng thích hợp. Sau đó, lại tiến thêm một bước về nhận thức sản phẩm bảo dưỡng, dựa vào bản thân, để bạn cũng có thể lựa chọn sản phẩm bảo dưỡng thích hộp nhất cho mình.