• Trang điểm
  • Thời gian bảo dưỡng của các loại mỹ phẩm trang điểm

Thời gian bảo dưỡng của các loại mỹ phẩm trang điểm

Mỗi loại mỹ phẩm trang điểm cho tới các dung cụ trang điểm điều có thời hạn sử dụng thực tế nhất định. Dù một số dụng cụ mỹ phẩm có ghi thời hạn sử dụng hay không thì thực tế vẫn có một thời gian nhất định để bạn bảo dưỡng hoặc thay thế nó. Vậy thời gian chung của các loại dụng cụ trang điểm mỹ phẩm là bao lâu?

Bảo dưỡng mỹ phẩm

Bạn nên bỏ mỹ phẩm quá hạn sử dụng vì lý do vệ sinh. Hãy kiểm tra mỹ phẩm thường xuyên. Loại bỏ những mỹ phẩm cũ và mua sản phẩm mới. Vứt bỏ ngay những mỹ phẩm có mùi hôi hay không còn độ bám dính.

Kiểm tra mỹ phẩm

Mỹ phẩm

Hạn sử dụng /không thể sử dụng sau...

Bông trang điểm

1 đến 2 tháng

Mascara

6 tháng (sau khi mở bao đóng gói)

Màu nước kẻ viền mắt

2 tháng

Màu kẻ viền mắt dạng gel

1 năm

Chì kẻ mắt

2 năm

Chì kẻ lông mày

2 đến 3 năm

Màu trang điểm mắt

2 năm

Son môi và chì kẻ môi

2 năm

Phấn nền

2 đến 3 năm

Phấn che khiếm khuyết

2 đến 3 năm

Phấn rời

2 đến 3 năm

Phấn má

2 đến 3 năm