• Chia sẻ
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh

Thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh

Thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh bao gồm những công đoạn nào, doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì là câu hỏi được nhiều nhà đầu tư, nhất là những người mới bước chân vào thị trường và chưa có nhiều kinh nghiệm đặt ra.

 

Doanh nghiệp liên doanh là hình thức tổ chức kinh doanh để tạo lập doanh nghiệp là sự hợp tác giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các nhà đầu tư nước ngoài được quyền góp vốn thành lập ra các doanh nghiệp hoạt động theo luật Doanh nghiệp. Thủ tục dịch vụ thành lập doanh nghiệp liên doanh bắt buộc phải tuân theo quy định của pháp luật thì mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các nhà đầu tư nếu có ý định thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này thì nên tìm hiểu kỹ vấn đề này để thủ tục thành lập diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

Trước hết, bạn cần soạn thảo một bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp liên doanh với đầy đủ các loại giấy tờ sau:  biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập công ty liên doanh, giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp liên doanh; Điều lệ doanh nghiệp;  hợp đồng hợp tác liên doanh; giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập doanh nghiệp liên doanh; danh sách sáng lập viên; biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên; giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông; quyết định bổ nhiệm giám đốc; quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng; sổ đăng ký thành viên sáng lập.

Sau khi đã soạn thảo xong hồ sơ, đại diện doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh/thành nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Căn cứ vào thời gian trên giấy hẹn, bạn đến nhận kết quả hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp ngược lại, bạn phải sửa đổi, bổ sung các loại giấy tờ như trong thông báo và nộp lại hồ sơ. Khi đã nhận được giấy chứng nhận, bạn tiến hành thủ tục khắc dấu cho doanh nghiệp. Và công việc còn lại đó là đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, đăng ký mã số thuế và mã số hải quan cho doanh nghiệp.