• Chia sẻ
  • Tiêu chí lựa chọn nhân viên kiểm định nồi hơi

Tiêu chí lựa chọn nhân viên kiểm định nồi hơi

Kiểm định nồi hơi không phải là công việc đơn giản và nhẹ nhàng như lý thuyết nêu ra mà nó đòi hỏi người làm công việc kiểm định phải có những kiến thức và kỹ năng nhất định. Chính vì vậy để lựa chọn nhân viên kiểm định nồi hơi ta phải căn cứ trên những tiêu chí đã đặt ra.

Hiện nay, tuyển nhân viên kiểm định nói chung và nhân viên kiểm định nồi hơi nói riêng đều được tiến hành một cách chặt chẻ. Vì đây là công việc đòi hỏi đảm bảo sự an toàn cho cả một doanh nghiệp, công xưởng trong quá trình lao động sản xuất nên chúng ta không thể khinh suất mà đặt niềm tin vào những đối tượng không đủ trình độ năng lực và chuyên môn. Nếu chỉ một sơ suất nhỏ mô hình chung chúng ta đã giao trứng cho ác.

Để trở thành nhân viên kiểm định nồi hơi, họ cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cơ bản nhất như:

Thứ nhất là về kiến thức, các nhân viên phải có một tầm kiếm thức tương đối rộng để có cái nhìn bao quát về tất cả các loại nồi hơi cũng như những công việc liên quan đến nồi hơi. Kiến thức vững vàng là một yếu tố rất tốt để họ định hình và nhận biết được các hoạt động của nồi hơi.

Thứ hai, sau khi trang bị cho mình những kiến thức bổ ích nhất về nồi hơi, họ phải có kỹ năng, kinh nghiệm kiểm tra, đánh giá cũng như xử lý các tình huống xảy ra trong việc kiểm định nồi hơi. Kỹ năng càng tốt, càng thành thạo thì công việc kiểm định tiến hành rất nhanh chóng và dễ dàng cho cả hai bên.

Thứ ba, nhân viên kiểm định phải có tác phong nghề nghiệp nhanh nhẹn, biết tuy duy và quyết đoán. Ngoài ra họ còn cần phải có được đạo đức nghề nghiệp trong công việc. Những người giữ cho mình một đạo đức nghề nghiệp tốt mới có thể thực hiện nghiêm túc những nguyên tắc được quy định của công ty kiểm định.

Tóm lại, trên đây chỉ là ba yêu tố cơ bản được nêu ra làm dẫn chứng cho tiêu chí lựa chọn nhân viên kiểm định nồi hơi. Tuy nhiên còn nhiều tiêu chí lựa chọn khác mà nhất định chúng ta không thể bỏ qua.