• Chia sẻ
  • Vài đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân hiện nay

Vài đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân hiện nay

Hiện nay có rất nhiều trường hợp muốn lựa chọn thành lập doanh nghiệp với loại hình tư nhân, nhưng hầu hết vẫn chưa hiểu rõ được bản chất cũng như đặc điểm cụ thể của loại hình này. Chính vì vậy, bài viết sau đây sẽ giúp bạn làm rõ hơn để đưa ra quyết định phù hợp nhất.

 

Nói về doanh nghiệp tư nhân thì chủ sở hữu của doanh nghiệp là một cá nhân duy nhất và cá nhân này sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân sẽ không được quyền đăng ký hộ kinh doanh hay làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác. Và đương nhiên chủ sở hữu của doanh nghiệp này cũng đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Lưu ý, nếu doanh nghiệp tư nhân thuê cá nhân khác để làm giám đốc hay chịu trách nhiệm điều hành, quản lý tất cả các hoạt động của công ty thì chủ sở hữu cũng phải có trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, tất nhiên, chủ doanh nghiệp tư nhân còn phải chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người chủ doanh nghiệp tư nhân đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Nhưng khi thành lập doanh nghiệp với hình thức này thì chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tất cả các hoạt động việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật cũng được đánh giá cao và là yếu tố tạo nên ấn tượng cho rất nhiều cá nhân.

Ngoài ra, các thủ tục hành chính, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân cũng khá đơn giản, không bị chi phối về vốn hay chủ thể thành lập doanh nghiệp. Lưu ý, doanh nghiệp tư nhân thì chủ sở hữu là người duy nhất có quyền trực tiếp quản lý và điều hành hoặc cũng có thể thuê người khác thay thế mình nhưng tất nhiên chủ doanh nghiệp cũng vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện nay, so với những loại hình như cổ phần, hợp doanh hay trách nhiệm hữu hạn thì doanh nghiệp tư nhân cũng là một trong những sự lựa chọn tối ưu để cá nhân, tổ chức có thể tạo ra nền tảng phát triển dễ dàng, không tốn kém quá nhiều thời gian và chi phí đầu tư.